Telefonu düz ekran konumuna getirin.
Bu çözünürlük site için uygun değildir.
TR | ENG
MİSYON & VİZYON

Misyonumuz

Demiryolu sektöründeki müşterilerimize uygun ürün ve bakım onarım hizmeti,rekabetçi maliyetler ile kaliteli,zamanında ve uzun vadeli hizmetler vermektir.Vizyonumuz

Misyonumuza bağlı bir şekilde, yerli üretim yerli katlı sağlamak ve sektörümüzde öncü olmaktır.
Demiryolu sektöründe bakım onarım ve yedek parça konularında 15yıllık tecrübeye sahip personelimiz ile beraber profesyonel bir şekilde siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. '
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

• Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

• İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

• Atıkların kaynağında en aza indirilmesi,mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi,değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi sağlayacağımızı,

• Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

• Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

• Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza,hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

• Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeli de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi,bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

• Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

• İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı, • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerin tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ’ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda Pazar payını,karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

• Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek,yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle,müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.
KALİTE POLİTİKAMIZ

• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

• Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

• Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

• Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere,

mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,

• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

• Başlanan her projeyi zamanında,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir